ส่งข้อความ

ข่าว

April 19, 2024

กรณีการใช้งานของเครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้า

เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้า คือ เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้าประเภทใหม่ที่สามารถแปลงการเคลื่อนไหวหมุนของมอเตอร์ให้เป็นการเคลื่อนไหวแบบตรงข้ามดันชุดของกลไกการเชื่อมโยงเพื่อสรุปการทํางานสลับของ dampers, วาล์ว, ประตู, แบฟฟลล์, ฯลฯ การใช้เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นเครื่องขับเคลื่อนไม่เพียงแต่สามารถลดอุปกรณ์แหล่งอากาศและอุปกรณ์ช่วยที่จําเป็นสําหรับเครื่องขับเคลื่อนอากาศแต่ยังลดน้ําหนักของตัวขับเคลื่อนโดยการใช้ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้า, เมื่อเปลี่ยนช่องเปิดการควบคุม, การให้พลังงานที่จําเป็น, และเมื่อการเปิดที่ต้องการได้รับ, การให้พลังงานที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นจากมุมมองการประหยัดพลังงาน, เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้ามีข้อดีในการประหยัดพลังงานที่สําคัญเมื่อเทียบกับ เครื่องขับเคลื่อนปนูเมติก

 

electric actuator

 

เนื่องจากลักษณะด้านบน เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้าเหมาะสําหรับการทํางานในระยะไกล และถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเปิดและปิดประตูอากาศ, วาล์ว, ประตูและกลไกอื่น ๆการบรรทุกและปลดพัสดุ, การควบคุมการไหลเวียน, ฯลฯ ในกระทรวง เช่น พลังงาน, เคมี, โลหะ, การทําเหมืองแร่, อุตสาหกรรมเบา, การขนส่ง, และเรือมันได้รับการใช้มากขึ้นโดยส่วนที่มากขึ้นและมากขึ้นเพื่อแทนที่อุปกรณ์อัตโนมัติของมือกลไก, วาล์วไฮดรอลิก และกลไกการส่งความช้า

 

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและด้านต่างๆ ของชีวิตกําลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับอัตโนมัติ ดังนั้นนอกจากการนําเสนอด้านบนในอุตสาหกรรมผู้คนกําลังเห็นการใช้ เครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้าในชีวิตประจําวันของพวกเขามากขึ้นตัวอย่างเช่น เก้าอี้ล้อไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เตียงยกอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สมาร์ท และเครื่องเปิดหน้าต่างและประตูในอาคารสมาร์ทการปรากฏขึ้นของเครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้ายังได้ให้แนวคิดและทิศทางใหม่สําหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนสินค้าตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันอัตโนมัติ เช่น รถขนของยกอัตโนมัติ และประตูท้ายไฟฟ้าได้ปรากฏขึ้นในผลิตภัณฑ์รถยนต์ อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์เป็นปัญหาในอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานการใช้งานอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรเป็นต้น

 

ผมเชื่อว่า ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี และการปรับปรุงมาตรฐานชีวิตของผู้คนเครื่องขับเคลื่อนไฟฟ้าจะปรากฏในด้านต่างๆ ของชีวิตของคน และกลายเป็นผู้ช่วยที่ไม่สามารถแทนที่ได้.

รายละเอียดการติดต่อ